Vitis Welzijn - Wat is de sociale impact van jouw organisatie?

Vitis Welzijn - Wat is de sociale impact van jouw organisatie?
Datum:  woensdag 19 juni 2019

Wat is de sociale impact van jouw organisatie?
De leden Inspirerend Kennis Netwerk waren woensdag 19 juni te gast bij Vitis Welzijn. De meer dan 50 aanwezigen kregen een warme ontvangst door directeur Liesbeth Koornneef. Zij vertelde, ondersteund met mooie beelden, wat Vitis Welzijn allemaal doet en wat de rol van Vitis is in de Westlandse gemeenschap. Vitis is niet alleen de Plusbus voor senioren maar kan bedrijven ook ondersteunen met medewerkers die extra hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld mantelzorg of schuldsanering. Daarnaast is het ook mogelijk om medewerkers aan te bieden om tijdens werktijd een stukje vrijwilligerswerk te doen. Ook daar kan Vitis in begeleiden. Wouter van Alphen van Vitis daagde alle aanwezige ondernemers uit om deel te nemen aan cross the line. Hierbij werden diverse stellingen aan de ondernemers voorgelegd en mocht men de rode lijn overstappen als dit op haar of zijn bedrijf van toepassing was. Hierdoor ontstonden mooie discussies en werden mooie voorbeelden genoemd. Veel aanwezigen kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk heel veel mogelijk is als het gaat over het vergroten van de sociale impact van je bedrijf. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.

Vitis Welzijn is dichtbij
Vitis Welzijn is gepassioneerd in het versterken van de sociale infrastructuur. Maar wel zo concreet en tastbaar mogelijk. Hulp bieden aan hen die het kunnen gebruiken, daar waar het echt nodig is. We doen dat door mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. Door buurten te activeren. Door netwerken te creëren, ondersteunen, versterken.
En door aanwezig te zijn met mensen, wijkcentra, informatiepunten en meer. Met 70 betrokken medewerkers, ruim 1.200 vrijwilligers en ontelbare contacten met professionals en vrijwilligersorganisaties. Vitis ís er! Voor een vitale samenleving.

Bekijk hier de foto's.