Vitis Welzijn - Wat is de sociale impact van jouw organisatie?

Vitis Welzijn - Wat is de sociale impact van jouw organisatie?
Datum:  woensdag 19 juni 2019

Wat is de sociale impact van jouw organisatie?
Steeds meer ondernemers geven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de ruimte. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken die zij zelf - of hun medewerkers – belangrijk vinden. Denk aan de wens om naast het werk ook vrijwilligerswerk uit te uitoefenen, de zorg die mantelzorg met zich meebrengt of ze zoeken mogelijkheden om als organisatie het verschil te maken voor de veranderende maatschappij én voor de onderneming zelf. Dat doen ze door middelen, kennis of hun netwerk in te zetten. In het verlengde van de ondernemingsdoelen zijn ze daarmee steeds bewust op zoek naar manieren om hun bedrijf ook op sociaal gebied te ontwikkelen.

Op 19 juni nodigt Liesbeth Koornneef IKN uit bij haar organisatie Vitis Welzijn. Kijk hier voor de uitnodiging.

Vitis Welzijn is dichtbij
Vitis Welzijn is gepassioneerd in het versterken van de sociale infrastructuur. Maar wel zo concreet en tastbaar mogelijk. Hulp bieden aan hen die het kunnen gebruiken, daar waar het echt nodig is. We doen dat door mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. Door buurten te activeren. Door netwerken te creëren, ondersteunen, versterken.
En door aanwezig te zijn met mensen, wijkcentra, informatiepunten en meer. Met 70 betrokken medewerkers, ruim 1.200 vrijwilligers en ontelbare contacten met professionals en vrijwilligersorganisaties. Vitis ís er! Voor een vitale samenleving.

Programma
19.30 uur ontvangst
20.00 uur opening door voorzitter Roland van Gulik
20.10 uur Introductie van Vitis Welzijn door Liesbeth Koornneef
20.15 uur Wat is de sociale impact van jouw bedrijf? – interactief programma
21.45 uur Netwerk borrel

Adres
Vitis Welzijn
Verdilaan 88 in Monster