Ter Laak

Ter Laak
Locatie:  Middenzwet 23, Wateringen
Datum:  woensdag 22 januari 2020

Op woensdag 22 januari zijn de leden van IKN te gast bij Ter Laak Orchids in Wateringen. Eduard ter Laak zal meer vertellen over de totstandkoming van dit indrukwekkende bedrijf en hun visie op de toekomst.

Ter Laak ligt in het gebied Broekpolder. Dit gebied is in ontwikkeling om ook in de toekomst haar functie van tuinbouwgebied te kunnen behouden, maar wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe zorg je dat iedereen, dus bewoners en ondernemers, goed samen gaan? Afgelopen maanden is er aan een plan gewerkt om van de Broekpolder een toekomstbestendig duurzaam tuinbouwgebied te maken. Betrokkenen bij dit plan komen toelichten hoe dit proces is verlopen en welke uitdagingen er nog zijn.

Programma
19.30 uur Ontvangst
19.45 uur Opening door voorzitter Roland van Gulik
19.50 uur Eduard ter Laak - Ter Laak Orchids
20.30 uur Modernisering Broekpolder 2040 
21.15 uur Bezoek Inspiratiecentrum Ter Laak Orchids
21.45 uur Netwerkborrel