Doelstelling van IKN

Het bestuur van de IKN heeft als doelstelling het behartigen en het bevorderen van de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van haar leden.
Door het organiseren van boeiende, informatieve bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken wil zij tevens bijdragen aan de kennisontwikkeling van haar leden en wil zij het contacten binnen het Westlandse bedrijfsleven versterken.

Bij de 3 hoofddoelen (belangenbehartiging, leerfunctie en netwerkfunctie) wil zij tevens aan het vestigingsklimaat en het onderwijs gericht aandacht schenken.