Lidmaatschap

Wat kan IKN voor mij betekenen? 
Deze vraag wordt regelmatig gesteld door potentiele leden. Het antwoord is eenvoudig: netwerken, lokale belangenbehartiging en kennis delen.

Bij Inspirerend Kennis Netwerk (IKN) heeft u niet alleen aansluiting op het eigen netwerk waar u volop de gelegenheid heeft om met elkaar zaken te doen, maar via het dubbellidmaatschap met VNO-NCW West kunt u ook een nog bredere doelgroep bereiken.
Bij de IKN gaat het om lokale zaken en ondernemers om de hoek; bij VNO-NCW gaat het om regionale aangelegenheden en een groter verzorgingsgebied. De belangenbehartiging van IKN beperkt zich tot de lokale problematiek, terwijl VNO-NCW een bredere en intensieve aanpak hanteert. 
Op het gebied van ‘kennis delen’ organiseren we jaarlijks een aantal bedrijfsbezoeken met een actueel of aansprekend thema en een inspirerende spreker. Tevens organiseren we thema-avonden met als doel ons te laten bijpraten over een specifiek onderwerp. Dit kan in de vorm van een interactieve workshop zijn, maar kan ook via een lezing over een actueel onderwerp. Met een gemiddelde opkomst van zo’n 85 ondernemers per bijeenkomst kunnen we spreken van een grote betrokkenheid. 

Inspirerend Kennis Netwerk is interessant voor bedrijven met een lokaal vizier en een landelijke visie! 

Profielschets van een IKN lid

  • Contactpersoon namens het lid is zelf ondernemer of bestuurder. In voorkomende gevallen is het contactpersoon een vervanger stuurt die zelf ook ondernemers en/of bestuurder is. 
  • Bij voorkeur heeft het lid een onderneming/organisatie met personeel.
  • Bij voorkeur zijn de activiteiten van het lid complementair aan de reeds bestaande leden. 
  • Het lid is gevestigd in regio Westland.

Wij streven naar een ledenbestand wat divers is met leden uit verschillende sectoren en branches en wat een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving is. 

Ben je geinteresseerd om ook lid te worden van IKN? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@ikn-naaldwijk.nl