VNO-NCW

Dubbellidmaatschap IKN en VNO-NCW West  

Het netwerk dat de Inspirerend Kennis Netwerk haar leden uit Westland biedt, wordt door de leden bijzonder gewaardeerd. Tegelijkertijd blijkt, dat steeds meer ondernemers ook op regionaal niveau willen deelnemen aan ondernemersnetwerken. Deze beide constateringen zijn aanleiding geweest om het dubbellidmaatschap met VNO-NCW Westland-Delfland in te voeren.
De IKN is dit collectief dubbellidmaatschap in 2005 aangegaan met VNO-NCW Westland-Delfland. Voor een totaaltarief van 825 euro, excl. BTW (contributiebedrag m.i.v. 1 januari 2019) is men lid van de Insprirerend Kennis Netwerk én tevens lid van VNO-NCW West.
Door dubbellid te worden ontvangen de leden:

  • uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten van de IKN (ca. 6 bijeenkomsten per jaar, waaronder de nieuwjaarsbijeenkomst en het jaarlijkse uitstapje met de partners)
  • uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten die VNO-NCW Westland-Delfland ongeveer 4x per jaar verzorgt
  • uitnodigingen van VNO-NCW Westland-Delfland voor activiteiten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor leden die actief zijn in de bouw, voor vrouwelijke leden en voor leden tot ca 45 jaar
  • de gelegenheid om tegen een bescheiden tarief deel te nemen aan informatie-bijeenkomsten van landelijk VNO-NCW over actuele ontwikkelingen op wetgevingsgebied (bijvoorbeeld over duurzaamheid, fiscale ontwikkelingen en sociale wetgeving)
  • 7x per jaar het magazine van VNO-NCW West
  • elke twee weken het opinieblad Forum van landelijk VNO-NCW

Daarnaast stellen deze afspraken de IKN en VNO-NCW Westland-Delfland in staat om de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven op het gewenste niveau te verzorgen.